Uszczelnienia techniczne

Klinger TESNIT CH1

Właściwości:

Przeznaczona do stosowania w środowisku silnych kwasów, zasad i ługów.

Skład: Płyta o specjalnej kompozycji włókien.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 490°C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 660°C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 17,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 36N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 57%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 15%

KLINGER FRIO

Właściwości:

Płyta przeznaczona do czynników chłodzących jak freon i firgen, ale także do rozpuszczalników, pary, gazu, wody morskiej i innych związków chemicznych.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 500 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 700 °C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 17,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 36N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 17%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 10%

KLINGER 3XA

Właściwości:

Płyta przeznaczona do prac w warunkach wysokich oraz najwyższych ciśnień i temperatur, a także w środowisku smarów, paliw, chemikalii i zamrażaczy.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 500 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 800 °C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 14,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 42N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 20%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 15%

KLINGER UNIVERSAL

Właściwości:

Płyta przeznaczona do uszczelnień wszelkich mediów w warunkach wysokich oraz najwyższych ciśnień i temperatur. Także w przypadku występowania uderzeń ciśnienia, oraz pełnym spektrum pH.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 550 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 850 °C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 14,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 42N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 8%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 12%

KLINGER 1000

Właściwości:

Płyta przeznaczona do uszczelnień wszelkich mediów w warunkach wysokich oraz najwyższych ciśnień i temperatur. Także w przypadku występowania uderzeń ciśnienia, oraz pełnym spektrum pH. Zbrojona drutem inkonelowym.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 550 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 850°C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 20,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 35N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 10%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 15%

TEMAC NG

Właściwości:

Uniwersalna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Zalecana m.in. na wodę, paliwa, słabe kwasy.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 250°C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 400°C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 10,0
Stabilność (16h/175oC) ≈Mpa 30 DIN 52 913
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 5 ~15
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 50%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 12,5N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 25%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 20%

XB-350

Właściwości:

Uniwersalna płyta uszczelkarska przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Zalecana m.in. na wodę, paliwa, słabe kwasy.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 350 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 400 °C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 17,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 27N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 12%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 20%

NY-400

Właściwości:

Płyta przeznaczona do prac w warunkach wysokich ciśnień i temperatur, głównie w środowisku olejów, parafin, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej,

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 430 °C
Temperatura pracy chwilowej [°C] 500 °C
Max. ciśnienie robocze [MPa] 16,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h/100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [ %] 8%
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55%
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 N/mm2 28N/mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 6%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 8%

XB-500

Właściwości:

Płyta przeznaczona do prac w warunkach wysokich oraz najwyższych ciśnień i temperatur. Także w przypadku występowania uderzeń ciśnienia, oraz pełnym spektrum pH.

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 530
Temperatura pracy chwilowej [°C] 750
Max. ciśnienie robocze [MPa] 17,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h / 100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [%] 8
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 [N/mm2] 33N / mm2

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 8
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 10

JBX-510

Parametry:

Max temperatura pracy [°C] 550
Temperatura pracy chwilowej [°C] 850
Max. ciśnienie robocze [MPa] 20,0
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 25,16h / 100°C
Ściśliwość ASTM F 36 [%] 8
Odzyskiwanie ASTM F 36 [%] 55
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 52910 [N/mm2] 31

Pęcznienie:

ASTM Olej no.3 (5h, 150°C) 10%
ASTM Paliwo B (5h, 23°C) 10%

Szczeliwo ceramiczne

Właściwości:

Szczeliwo szklane

Właściwości:

Szczeliwo splatane z przędzy szklanej teksturowanej, ze szkła typu E o średnicy nominalnej włókien w zakresie od 6 do 11 mikrometrów, przeznaczone do uszczelniania komór, suszarek i pieców w wysokich temperaturach.

Aramid Typ 212

Właściwości:

Szczeliwo plecione z długiego włókna aramidowego, impregnowane olejem jako środek smarny. Przeznaczone do mediów ściernych w przemyśle chemicznym, papierniczym, rafinerie, oczyszczania ścieków, produktów petrochemicznych i innych ogólnych zastosowań przemysłowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 31 130 180
zakres pH --- 2~12 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 280 280 280

Aramidowe Typ 213

Właściwości:

Szczeliwo aramidowe teksturowane plecione z długiego włókna aramidowego, impregnowane dyspersją PTFE jako środka smarnego.Przeznaczone do mediów ściernych w przemyśle chemicznym, papierniczym, rafinerie.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 31 130 180
zakres pH --- 2~12 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 280 280 280

PTFE/Aramid Typ 216

Właściwości:

Szczeliwo hybrydowe wykonane z włókien PTFE ciągnionych w graficie i przędzy wykonanej z ciągłych włókien aramidowych, jest przeznaczona dla przemysłu papierniczego, oczyszczania ścieków, produktów petrochemicznych i innych ogólnych zastosowań przemysłowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 2~12 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

PTFE/Aramidowe Typ 214

Właściwości:

Szczeliwo hybrydowe wykonane z włókien PTFE ciągnionych w graficie ze wzmocnieniem w narożach przędzy wykonanej z ciągłych włókien aramidowych, impregnowane dyspersją PTFE. jest przeznaczona dla przemysłu papierniczego, oczyszczania ścieków, produktów petrochemicznych i innych ogólnych zastosowań przemysłowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 2~12 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

Typ 215

Właściwości:

Szczeliwo hybrydowe wykonane z czystego ekspandowanego PTFE ze splotem na wskroś przędzy wykonanej z ciągłych włókien aramidowych, jest przeznaczona dla przemysłu papierniczego, oczyszczania ścieków, produktów petrochemicznych i innych ogólnych zastosowań przemysłowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

Typ 241

Właściwości:

Szczeliwo hybrydowe wykonane z czystego ekspandowanego PTFE ze wzmocnieniem w narożach z przędzy wykonanej z ciągłych włókien aramidowych, impregnowane dyspersją PTFE. jest przeznaczona dla przemysłu papierniczego, oczyszczania ścieków, produktów petrochemicznych i innych ogólnych zastosowań przemysłowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

PTFE Typ 232

Właściwości:

Szczeliwa PTFE z dyspersją teflonową mającą na celu łatwy rozruch na wałkach pomp,przeznaczone do pomp i zaworów w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym. Odporne na większość mediów w tym silnie utleniające.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

PTFE TYP 276

Właściwości:

Szczeliwo plecione z czystych włókien PTFE bez użycia dodatkowych środków poślizgowych i wypełniaczy dla olejów. Poddane termicznej obróbce w celu usunięcia wszystkich utleniaczy.

Zalecane do uszczelnień instalacji tlenowych iutleniających.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 12 130 180
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 1,0
temper ºC 288 288 288

PTFE/GRAFIT TYP 210

Właściwości:

Szczeliwo grafitowe wykonane w całości z włókien grafitowych impregnowane PTFE.

Przeznaczone do stosowania w dławnicach pomp wirowych, dobrze sprawdza się w pracy z węglowodorami i innymi chemikaliami z wyjątkiem silnych utleniaczy i cieczy krystalizujących lub ściernych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 20 150 200
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 22,8 2,1 1,0
temper ºC 288 288 288

grafit Typ 244

Właściwości:

Szczeliwo grafitowe wykonane w całości z włókien grafitowych impregnowane PTFE.

Przeznaczone do stosowania w dławnicach pomp wirowych, dobrze sprawdza się w pracy z węglowodorami i innymi chemikaliami z wyjątkiem silnych utleniaczy i cieczy krystalizujących lub ściernych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 40 150 200
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 25 2,0 1,5
temper ºC 500 500 550

Grafit Typ 246

Właściwości:

Szczeliwo wykonane z przędzy grafitu ekspandowanego, impregnowane polimeryzowaną dyspersją PTFE. Przeznaczone do stosowania w dławnicach pomp wirowych, dobrze sprawdza się w pracy z węglowodorami i innymi chemikaliami z wyjątkiem silnych utleniaczy i cieczy krystalizujących lub ściernych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 40 150 200
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 25 2,0 2,0
temper ºC 500 500 550

Grafit/PTFE Typ 224

Właściwości:

Typ 686 jest zalecany do pary, wody, olejów, rozpuszczalników, kwasów, zasad i większości chemikaliów. Wyjątkiem są oleum, dymiący kwas azotowey, woda królewska i fluor. Typ 686 jest zalecany do zastosowań obrotowych i odśrodkowych.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) 40 --- 200
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) 12,8 1,5 2,0
temper ºC 288 288 288

Grafit Typ 686

Właściwości:

Szczeliwo grafitowe o wysokiej czystości 99% wzmacniane inkonelem (chromoniklowa nić metalowa) przeznaczone do uszczelnień statycznych w tym zaworów , zasuw , pokryw włazowych . Splatane diagonalnie i wzmocnione osiowo rdzeniem inkonelowym.

Parametry:

Zakres zastosowań Wirowe Tłokowe Armatura
p max (bar) --- --- 600
zakres pH --- 0~14 ---
VL (m/s) --- --- 1,0
temper ºC --- --- 600

Szkło ryflowane płynowskazu

Pierścienie grafitowe typ AB

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.